Mhendis Muhammed Faruk er-R, en-Nuraniyye Elifbası hakkında bilgi isteyen bir kişinin sorusuna verdiği cevapta şunları söylemiştir: en-Nuraniyye Elifbası, Kurn-ı Kerim ve Arap harfleriyle ilgili pratik tecvid uygulaması kabilindendir. Önce Hindistan, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Srilanka, Nepal, Gney Afrika ile diğer İslam lkelerinde ve mslman nfusun bulunduğu lkelerde yayılmıştır. Bu kitabın tanıtımı ve el-Bağddiyye Elifbsından farkı ise şu noktalarda daha belirgin hale gelmektedir: 1. el-Bağddiyye Elifbsı gemişte meşhur olmuştur, daha sonra neredeyse ortadan kalkmıştır. en-Nuraniyye Elifbası ise Hind Alt-kıtasında yayıldığı 100 yıldan bu yana kullanılmakta ve tekrar tekrar baskısı yapılmaktadır. Arap dnyasında ise basımına Allahın inayetiyle muvaffak olduğum hicri 1419 yılından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Allahın ltfuyla hicri 1419 ile 1426 yılları arasında on baskısı yapılmıştır. 2. en-Nuraniyye Elifbası, tecvid hkmlerinin % 95ini ihtiva etmesi sebebiyle Kurn-ı Kerimin uygulamalı tecvidi mesabesindedir. el-Bağddiyye Elifbsı ise harflerin öğretimine özen gösteriyor olsa da tecvid hkmlerinin genelini iermemektedir. 3. en-Nuraniyye Elifbasının kelimelerinin tamamı Kurn-ı Kerimden alınmadır. el-Bağddiyye Elifbsında ise hal böyle değildir, hatta kimi kelimeler Arapa dahi değildir. 4. en-Nuraniyye Elifbasının dersleri aşamalı bir dizi halinde bilimsel bir yöntemle dağıtılmıştır. Kitabın mellifi -Allah rahmet eylesin- bu dersleri olduka dikkatli ve özenli bir şekilde Kurn-ı Kerimdeki misallerden, başlangı seviyesindeki talebenin ihtiyacına göre derleyip şu şekilde sıralamıştır: Öncelikle harflerin tek başına olduklarındaki hallerinden başlamış, ardından da sırasıyla şunlara yer vermiştir: Bitişen harfler, bitişmeyen harfler, harekeli (stnl, esreli ve ötreli) harfler, tenvin (iki stn, iki esre, iki ötre), harekeler ve tenvinle ilgili alıştırmalar, kk elif, kk y ve kk vav (bunlarla yazılmayan ama harekelemede gösterilen med harflerini kasdetmektedir), med ve ln harfleri, skn, sknla ilgili alıştırmalar, şedde ve şedde ilgili alıştırmalar. Daha sonra neredeyse med eşitlerinin hepsini vermekte, ardından da son derste skin nn harfinin hkmleri, skin mm harfinin hkmleri vb. gibi geri kalan tecvid hkmlerine yer vermektedir. el-Bağddiyye Elifbsında ise böyle bir bilimsel ve mantık dizilim mevcut değildir. 5. Öncekilere ek olarak şunu da ifade etmekte yarar vardır: İlim adamlarınca kabul gören bir husus olarak ilim, cahillerden değil, tanınmış ilim adamlarından alınır. Bu aıdan baktığımızda en-Nuraniyye Elifbasının mellifi -Allah karşısında kimseyi temize ıkarmamakla birlikte- Kurn ehli kimselerden olup tanınmış byk bir limdir. el-Bağddiyye Elifbsının mellifi ise kesinlikle bilinmemektedir.

http://www.furqancenter.com